Chính sách đổi / trả hàng và hoàn tiền

CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Khi quý khách đã chọn mua sản phẩm nhưng lại không có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc các lý do khách muốn đổi/trả thì cần tuân thủ quy định sau:

Đối với các sản phẩm đã đặt hàng nhưng chưa giao

Khách hàng có thể gọi điện đến bộ phận kinh doanh đã làm việc với mình để thỏa thuận đổi sang các sản phẩm khác. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ làm lại báo giá. Sau khi khách hàng ký xác nhận, chúng tôi mới chuyển sản phẩm.

Đối với các sản phẩm đã giao

+ Khi chúng tôi giao hàng, khách hàng kiểm tra xem đó có phải là sản phẩm mà khách hàng đã đặt không? Nếu sản phẩm bị lỗi thì chúng tôi sẽ đổi sản phẩm cho khách hàng và mọi chi phí vận chuyển chúng tôi sẽ chịu.

+ Nếu sản phẩm bị lỗi do khách hàng thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đổi hàng. Nếu muốn đổi, thì khách hàng là người chịu thêm chi phí và chi phí này phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa bộ phận kinh doanh và khách hàng.

Khi chúng tôi giao sản phẩm mà sản phẩm đó bình thường, khách hàng muốn đổi lấy sản phẩm khác thì phải tuân theo các quy định sau: