Báo chí nói về chúng tôi

BÁO DÂN TRÍ:

1. Sàn gỗ bề mặt Bạch Kim: http://dantri.com.vn/thi-truong/san-go-thuy-si-tung-ra-san-pham-moi-san-go-be-mat-bach-kim-939152.htm

2. Sàn gỗ công nghiệp hàng đầu Thụy Sĩ “chào sân” tại Việt Nam: http://dantri.com.vn/thi-truong/san-go-cong-nghiep-hang-dau-thuy-si-chao-san-tai-viet-nam-886149.htm

3. Chọn sàn gỗ công nghiệp cho nhà thêm sang: http://dantri.com.vn/thi-truong/chon-san-go-cong-nghiep-cho-nha-them-sang-946755.htm

BÁO VNEXPRESS:

1. Sàn gỗ công nghiệp Kronoswiss từ Thụy Sĩ: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-viet/san-go-cong-nghiep-kronoswiss-tu-thuy-si-3008923.html

2. Mẹo chọn sàn gỗ công nghiệp cho nhà thêm đẹp: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nha-dep/meo-chon-san-go-cong-nghiep-cho-nha-them-dep-3089561.html

3. Chọn sàn gỗ cho phòng trẻ:  http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nha-dep/chon-san-go-cho-phong-tre-3110344.html

4. Lựa chọn lót sàn phù hợp với thời tiết Việt Nam: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nha-dep/tu-van-nha-dep/lua-chon-lot-san-phu-hop-voi-thoi-tiet-viet-nam-3130061.html

5. Chọn sàn gỗ hợp với phong cách gia chủ: http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/nha-dep/chon-san-go-hop-phong-cach-gia-chu-3279789.html