Video

Công nghệ Hydroseal Không Thấm Nước phần 1

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal (hay còn gọi là công nghệ Ultra ever dry – công nghệ không thấm nước trên bề mặt) đã gây tiếng vang lớn, một phát minh thần kỳ trong công nghệ sản xuất sàn gỗ công nghiệp.

Công nghệ Hydroseal làm tăng khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp.

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal khẳng định một lần nữa vị trí số 1 thế giới của mình: luôn tạo ra cái mới, luôn đi đầu về công nghệ kỹ thuật.

QUICKSTEP – SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

Công nghệ Hydroseal Không thấm nước phần 2

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal (hay còn gọi là công nghệ Ultra Ever Dry – công nghệ không thấm nước trên bề mặt) đã gây tiếng vang lớn, một phát minh thần kỳ trong công nghệ sản xuất sàn gỗ công nghiệp.

Công nghệ Hydroseal làm tăng khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp.

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal khẳng định một lần nữa vị trí số 1 thế giới của mình: luôn tạo ra cái mới, luôn đi đầu về công nghệ kỹ thuật.

QUICKSTEP – SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

Công nghệ Hydroseal Không thấm nước phần 3 (có phụ đề tiếng Việt)

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal (hay còn gọi là công nghệ Ultra Ever Dry – công nghệ không thấm nước trên bề mặt) đã gây tiếng vang lớn, một phát minh thần kỳ trong công nghệ sản xuất sàn gỗ công nghiệp.

Công nghệ Hydroseal làm tăng khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp.

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal khẳng định một lần nữa vị trí số 1 thế giới của mình: luôn tạo ra cái mới, luôn đi đầu về công nghệ kỹ thuật.

(Có phụ đề tiếng Việt)

Công nghệ Hydroseal không thấm nước phần 4 với sự có mặt của Tom Cruise và Emily Blunt

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal (hay còn gọi là công nghệ Ultra Ever Dry – công nghệ không thấm nước trên bề mặt) đã gây tiếng vang lớn, một phát minh thần kỳ trong công nghệ sản xuất sàn gỗ công nghiệp.

Công nghệ Hydroseal làm tăng khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp.

Sàn gỗ Quickstep với công nghệ Hydroseal khẳng định một lần nữa vị trí số 1 thế giới của mình: luôn tạo ra cái mới, luôn đi đầu về công nghệ kỹ thuật.

Chương trình với sự có mặt của 2 diễn viễn điện ảnh nổi tiếng của Hollywood là Tom Cruise và Emily Blunt.

QUICKSTEP – SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI