Eligna 8mm EL1184

640.000 

Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

Tên gỗ: EL1184: White Ash