Sàn gỗ Maika G2926

230.000 

Kích thước: (1205 x 191)mm

Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

Bảo hành: 10 năm