Lựa chọn nào cho năm 2019: Sàn gỗ – gạch – các vật liệu khác