Sàn gỗ công nghiệp giá cao nhưng chất lượng chưa chắc đã tốt