Sàn gỗ công nghiệp bị ngấm nước không còn là nỗi lo