Khi lát sàn gỗ công nghiệp thường gặp phải những lỗi nào?