Video: Đại lý sàn gỗ Thụy Sĩ Nguyễn Sa, Nguyễn Văn Cừ