Có nên sử dụng sàn gỗ công nghiệp trong trường học