Authentic của Kronoswiss Archive

Dân trí đưa tin về sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ

Nếu như trước đây sàn gỗ công nghiệp thuộc vào hạng sang chỉ những người có điều kiện thì mới có thể sử dụng sàn gỗ thì ngày nay, sàn gỗ đã được dùng phổ biến trong cả những gia đình có mức thu nhập trung bình. Một trong những loại sàn gỗ được ưa …